Αίθουσα Α

Ευρύχωρη αίθουσα 140m2 με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όσον αφορά τον χορό

Αίθουσα Β

Αίθουσα C

Ευρύχωρη αίθουσα 140m2 με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όσον αφορά τον χορό